Arjen arkki

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa. Arjen arkista hyviä käytäntöjä, ajankohtaisia tiedotteita, uutiskirjeitä ja julkaisuja hyvinvoinnin tukemiseksi.

www.arjenarkki.fi