Liikkuva Amis -työpaja

Mikä?

Liikkuva Amis -hankkeen aikana luotiin pohja Liikkuva Amis -työpajalle, jossa ammattiaineen opettajat pohtivat ja toteuttivat ryhmiensä kanssa toimipisteeseensä fyysistä aktiivisuutta lisääviä toimintoja.

Miten?

Työpajan toteutukseen voit lukea vinkkejä Liikkuva Amis -työpajan kuvauksesta sekä ladata tueksi lomakkeita suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

 

Lataa Liikkuva Amis -työpajan kuvaus ohjeistuksineen ja opetussisältöineen: Liikkuva Amis -työpajan kuvaus (pdf)

Lisäksi löydät alta lomakkeita työpajan toteutuksen tueksi. 

Portfoliotehtävä 1: orientoitumista aiheeseen opiskelijoiden ideointityön tueksi. Lomake 1 (pdf)

Portfoliotehtävä 2: lomake Liikkuva Amis -toimintojen dokumentoitiin toteutuksen tueksi. Lomake 2 (pdf)

Portfoliotehtävä 3: lomake Liikkuva Amis -työpajan oma-arviointiin opiskelijoille. Lomake 3 (pdf)