Liikunnan juurruttaminen

Liikunnan juurruttaminen

Liikunnan juurrutus Tampereen kaupungin Tredussa on tehty liikkumista lisäävän toiminnan vakiinnuttamista, asiakirjoihin on kirjattu ja kirjautetaan liikkumista. Liikkuva opiskelu on kirjattu Tredun (koulutuksen järjestäjän) toiminta – ja hyvinvointisuunnitelmaan sekä...
Amiskoutsi

Amiskoutsi

Amiskoutsi Amiskoutsitoiminta tarjoaa ohjausta liikkumisen tueksi. Amiskoutsit ovat olleet jo pidemmän aikaa Osaossa käytössä ja nyt tänä vuonna on laajennettu kahteen amiskoutsiin. Amiskoutsit tuottavat ideoita liikuttamiseen, esimerkiksi YouTube ja Instagram...
Liikunta- ja hyvinvointineuvontapiste

Liikunta- ja hyvinvointineuvontapiste

Liikunta- ja hyvinvointineuvontapiste Tampereen kaupungin Tredussa on otettu käyttöön  liikunta- ja hyvinvointineuvontapiste Teamsiin. Liikunta- ja hyvinvointipisteen avulla tavoitetaan niin henkilökunta kuin  opiskelijat. Neuvontapiste on tehty, jotta kaikki...
Ideoita tulosten mittaamiseen

Ideoita tulosten mittaamiseen

Ideoita tulosten mittaamiseen Yksi osa tavoitteellista toimintaa ja uuden toimintamallin juurtumista on tulosten mittaaminen. Jo uuden toiminnan käyttöönoton yhteydessä on hyvä miettiä, miten toiminnan onnistuminen voidaan osoittaa ja millä mittareilla tuloksia...
Johtamisen tarkistuslista

Johtamisen tarkistuslista

Johtamisen tarkistuslista Liikkuva opiskelu -ohjelman laatiman Johtamisen tarkistuslistan tavoitteena on edistää Liikkuva opiskelu -toiminnan systemaattista organisoitumista ja johtamista. Tarkistuslista on tarkoitettu oppilaitosten liikunnallisen toimintakulttuurin...