Ideoita, toimintatapoja ja yhteistyöverkosto

Liikkuva amis -toiminta tukee ammatillisia oppilaitoksia liikettä lisäävän toimintakulttuurin luomisessa.

Lähde mukaan!

SAKU ry:n Liikkuva amis -toiminta tarjoaa tukea ja materiaalia ammatillisille koulutuksen järjestäjille heidän Liikkuva opiskelu -toiminnan toteuttamiseen. Liikkuva amis -toiminnan tavoitteena on edistää fyysistä aktiivisuutta tukevien oppimisympäristöjen toteutumista ammatillisissa oppilaitoksissa.

Liikkuva amis -sivusto kokoaa yhteen SAKU ry:n ja muiden järjestöjen materiaaleja sekä oppilaitosten ideoita, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä. Oli tekeminen oppilaitoksessa vasta aluillaan tai jo hyvässä vauhdissa, Liikkuva amis -sivusto antaa uusia näkökulmia sekä työkaluja toiminnan kehittämiseen.

Ideapankit

Ideapankit tarjoavat konkreettisia ideoita liikkeen lisäämiseen. Sivustolta löytyy kaksi ideapankkia:

Työkalut

Hyödynnä sivuston eri työkaluja oman toiminnan eteenpäin viemiseen sekä löydä juuri ne tällä hetkellä tärkeimmät kehittämiskohteet.

Kehittämistyö

Tarjoamme yhteistyöverkoston sekä tukea liikettä lisäävän toiminnan juurruttamiseen oppilaitoksen arkeen