Liikkuva amis -polku

SAKU ry tukee Liikkuva opiskelu -toiminnan laajenemista ja juurtumista ammatillisten oppilaitosten arkeen kehittämispolulla. Tavoitteena on lisätä oppilaitosyhteisön liikettä ohjattuna kehittämispolkuna. Toiminnassa pyritään auttamaan ammatillista koulutuksen järjestäjää suunnittelemaan ja organisoimaan liikettä lisäävää toimintaa pysyvästi osaksi oppilaitoksen arkea.

Kehittämispolussa kehittämistyö toteutetaan ilman merkittäviä taloudellisia investointeja kehittämällä toimintatapoja ja olemassa olevia tiloja ja välineitä. Kehittämistyö voidaan kytkeä tukemaan muita hankkeita tai tilojen rakennus- tai peruskorjausprojekteja. Kehittämistyö voidaan kohdentaa koko koulutuksen järjestäjän toimintaan tai sen yhteen tai useampaan oppilaitokseen/yksikköön.

Kehittämispolulla ohjaajana toimii SAKU ry:n edustaja yhteistyössä koulutuksen järjestäjän nimeämän ”Lupa liikkua” -työryhmän kanssa. Koulutuksen järjestäjä päättää oman panostuksensa määrästä ja asetettavista tavoitteista. SAKU ry saa omaan työpanokseensa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Mukaan Liikkuva amis -polulle?

Tervetuloa mukaan Liikkuva amis -polun kohtaamisiin ideoimaan ja inspiroitumaan sekä kuulemaan SAKU ry:n liikkeen lisäämisen työkaluista. Kohtaamiset ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 

Liikkuva amis -polun etäkohtaamiset:

1. Toiminnan ideointi 6.9.2022 klo. 14-16

2. Ideat käytöntöön 1.11.2022 klo. 14-16

3. Uudet näkökulmat liikkeen lisäämiseen 11.1.2023 klo. 14-16

4. Osaksi arkea 16.3.2023 klo. 14-16

Liikkuva amis -polun ideoidenvaihtopäivät:

17.11.2022 (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

4.5.2023 (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Tilaa itsellesi Liikuntaimpulssi, niin pysyt ajantasalla Liikkuva amis -polun toiminnasta, ajankohtaisista teemoista sekä saat liikuntavinkkejä arjen aktivointiin.

 Kysy lisää Liikkuva amis -polusta verkostokoordinaattori Maria Käkelältä.

Maria Käkelä

Verkostokoordinaattori, SAKU ry
maria.kakela@sakury.net
050 083 0710

Liikkuva amis  -verkosto

Yhteistyöverkostosta tukea, apua ja työkaluja!

SAKU ry ylläpitää Liikkuva amis -verkostoa, jossa on mukana aiemmin  kehittämispoluilla olleet kehittäjät, liikkeen lisäämisen toiminnassa mukana olevat ja aiemmin mukana olleet sekä toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Verkosto kokoontuu muutamia kertoja vuodessa Liikkuva amis -polun kohtaamisissa, joissa ideoidaan uutta toimintaa, viedään ideat käytäntöön, katsotaan liikkeen lisäämistä eri näkökulmista ja juurrutetaan uusi toiminta osaksi oppilaitoksen arkea.

Kysy meiltä, me autamme: 

Tiina Hasari
Koulutuskoordinaattori
040 5906607
tiina.hasari@sakury.net

Maria Käkelä
Verkostokoordinaattori
0500 830 710
maria.kakela@sakury.net 

Toiminnan juurruttaminen

Kehitetyt toimintamallit on hyvä juurruttaa osaksi perustoimintaa. SAKU ry työstää kehittämispolulla olevien pilottioppilaitosten kanssa juurruttamissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on auttaa saamaan kehitetyt toiminnat osaksi olemassa olevia rakenteita.

Voit perehtyä juurruttamisen teemaan myös alla olevan upotetun piirrosvideon avulla. Siinä kuvataan minuutissa juurrutustyön tärkeimmät työvaiheet. Voit katsoa videon myös Vimeossa.