Rappushaaste

Neljä henkilöä nousee ylös portaita.

Liikkuva selkä kantaa kauas

Selkäliiton Back to Move! edistää toisen asteen opiskelijoiden selän ja niskan hyvinvointia tauottamisen ja liikkeen keinoin. Tavoitteena on tuoda selän hyvinvointia huomioivaa opiskelukulttuuria ammattioppilaitoksiin ja lukioihin kouluttamalla opettajia ja opiskeluhuoltoa sekä tarjota selkäneuvontaa nuorille.

Lue lisää Selkäliiton sivuilta!