Ideoita tulosten mittaamiseen

Pimeässä loistava hehkulamppu hyvän idean merkiksi.

Yksi osa tavoitteellista toimintaa ja uuden toimintamallin juurtumista on tulosten mittaaminen. Jo uuden toiminnan käyttöönoton yhteydessä on hyvä miettiä, miten toiminnan onnistuminen voidaan osoittaa ja millä mittareilla tuloksia arvioida.

Liikkuva amis -toiminnassa on hyödynnetty esimerkiksi seuraavia mittareita:

• tapahtumien määrä ja osallistujilta saadut palautteet
• opiskelijoiden ohjausaika
• koulutettujen liikuntatutoreiden määrä
• liikuntatilojen käyttöaste
• liikuntavälineiden lainausmäärät
• yhteistyökumppaneiden määrä
• suoritettujen työkykypassien määrä
• henkilöstökoulutusten määrä
• itsearviointi (esim. opettajien itsearviointi toiminnallisten opetusmenetelmien hyödyntämisestä)
• älykelloseuranta
• esteettömyyden arviointi
• saadut palautteet