Keppijumppa

Istumisen katkaisu

Taukojumpan sitominen ammattiaineopettajien opetukseen. Esimerkiksi tunti alkaa aina viidellä keppijumppa-liikkeellä.

Tämä sopisi etenkin media-alan tai tieto- ja viestintätekniikka-alan opiskelijoille. Parhaimmassa tapauksessa tämä tapa siirtyisi myös työelämään.