Liikunnan juurrutus

maastopyörällä metsäpolkua eteenpäin

Tampereen kaupungin Tredussa on tehty liikkumista lisäävän toiminnan vakiinnuttamista, asiakirjoihin on kirjattu ja kirjautetaan liikkumista. Liikkuva opiskelu on kirjattu Tredun (koulutuksen järjestäjän) toiminta – ja hyvinvointisuunnitelmaan sekä koulutuksen järjestäjän strategiaan. Strategiassa on kolme pääpainopistettä, joista yksi on kestävä kehitys ja sen osaksi on kirjattu Liikkuva opiskelu. Johdon tuki auttaa arjen liikunnallistamisessa ja toimia on suunnattu myös henkilökunnalle. Työkykyä, hyvinvointia ja liikkumista edistävä toiminta on osana jokaisen opiskelijan hoksia, pakollisena, mutta on myös mahdollisuuksia valita lisää tähän liittyviä asioita osaksi omia opintoja. Nyt työstetään Liikkuvan opiskelun Tredun toimintamallia. Esimerkiksi itse liikuttavat koulu- ja työmatkat ovat tärkeä osa liikkumista, mitä on haluttu edistää. Liikunnanopettajat vievät Liikkuvaa opiskelua jokaiseen toimipisteeseen.