Toimipisteiden hyvinvointijaokset

Liikuntakuukausi. Mainosjuliste, jossa viikonpäiville eri aktiviteetteja.

Koulutuskeskus Jedussa toimii hyvinvointijaokset. Toimipisteiden hyvinvointijaokset kokoontuvat toimipisteissä. Jaosten tehtävä on ideoita ja järjestää liikuntaan sekä hyvinvointiin liittyvää toimintaa.

Hyvinvointijaoksissa on mukana sekä henkilöstöä että opiskelijoita. Tavoitteena on, että hyvinvointijaokset kokoontuvat säännöllisesti.

Opiskelijajäsenet voivat olla hyvinvointitutoreita, tutoreita, asuntolatutoreita tai muuten vain aiheesta kiinnostuneita ja innostuneita. Tärkeää on tietenkin se, että ovat henkilöitä, jotka haluavat oikeasti vaikuttaa toimintaan.

Henkilökunnan osalta jaoksessa on mielellään koulutusjohtaja ja/tai -päällikkö sekä liikunta- hyvinvointiaiheesta kiinnostuneita henkilöitä, jotka haluavat aktiivisesti vaikuttaa toimintaan. Koulutusjohtajan ja/tai -päällikön mukanaolo hyvinvointijaoksessa on tärkeää sen vuoksi, että toiminnalla on silloin käytännön lupa toimipisteessä ja hän on myös esimerkillisesti vaikuttamassa toimintaan.

Toiminnan tavoitteena on hyvinvoinnin ja arkiaktiivisuuden lisääntyminen sekä erilaisten liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen. Tärkeänä tavoitteena on myös yhteisöllisyyden kehittäminen. Ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä toimintaa sekä myös järjestetään sitä yhdessä.

Vinkki: Toimipisteiden hyvinvointijaosten kokoontumiset. Tämä voi tapahtua henkilökunnan osalta ennen opiskelijoiden saapumista syksyllä. Tarkoituksena on vaihtaa ajatuksia toiminnasta, tuoda esille kehittämisideoita sekä vauhdittaa jaosten toiminnan aloitusta opiskelijajäsenten tullessa mukaan opiskelujen alkaessa.