Työkalupakki

Liikkuva amis -työkalupakista löydät ideoita ja esimerkkejä oppilaitoksen aktiivisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja liikkumisen lisäämiseen. Työkalupakin tarkoituksena on antaa ajatuksia suunnittelun avuksi ja ohjata suunnittelua kohti konkreettisia toimenpiteitä. Työkalupakkiin on kerätty toiselle asteelle suunnattuja vinkkejä sekä parhaita paloja peruskouluissa toteutusta toiminnasta. Liikettä lisätään yhteistyöllä ja yhteisillä tavoitteilla. Oppilaitoksessa kaikki voivat edistää asiaa omalta osaltaan. Opiskelijat on tärkeää ottaa mukaan ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa alusta asti. Myös johdon roolilla ja sitoutumisella asiaan on suuri merkitys.

Työkalupakki sisältää seuraavat näkökulmat

Näkökulma 1

Fyysisen aktiivisuuden edistäminen opetuksen sisältönä

Näkökulma 2

Toimintaympäristön muokkaaminen

Näkökulma 3

Liikuntatottumuksiin vaikuttaminen

Näkökulma 4

Tapahtumien ja toiminnan järjestäminen

Näkökulma 5

Henkilöstön kouluttaminen ja motivaatioilmapiiriin vaikuttaminen

Liikkuva amis -työkalupakki on luotu interaktiiviseksi hakuteokseksi eikä sitä ole välttämättä tarpeen selata kannesta kanteen. Riittää, kun valitset kiinnostavan näkökulman ja klikkaat lisätietoa omaan työhösi tai toimintaasi sopivasta aiheesta. Työkalupakissa voi klikkailla ja surffailla edestakaisin, mutta mikään ei tietenkään innokkaimpia estä ahmimasta kaikkea informaatiota kerralla. Varoituksen sanana, työkaluja on paljon, joten pienillä klikkauksilla saa varmasti jo paljon kättä pidempää!

Puuttuuko jotain? Työkalupakkia täydennetään ja päivitetään säännöllisesti, joten jos sinulla on ideoita tai tiedossa työkaluja, jotka ehdottomasti pitäisi saada mukaan, ole yhteydessä: sakury@sakury.net!

Ammattiosaajan työkykypassi

SAKU ry:n koordinoimalla Ammattiosaajan työkykypassilla vaikutetaan opiskelijoiden hyvinvointikäyttäytymiseen. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen niin, että työhyvinvoinnin ylläpitäminen on osa elämäntapaa.

Koulutuksen järjestäjälle työkykypassi on yksi tapa kantaa yhteiskuntavastuuta ja toteuttaa koulutustakuuta. Työkykypassin avulla tehdään näkyväksi hyvinvoivan oppimisympäristön malliin sisältyvät toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia edistävät opetuksen sisällöt. Ammattiosaajan työkykypassin avulla on tarkoitus saada oppilaitoksissa työskentelevät mukaan edistämään oppilaitosyhteisön terveyttä ja hyvinvointia.

Opettajalle työkykypassi on väline nostaa esiin työkykyä ja hyvinvointia tukevat opittavat asiat. Työkykypassiin on koottu yhteen keskeiset työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävät osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen sekä harrastukset ja yhteistyötaidot. Ammattiosaajan työkykypassin avulla opettaja kytkee osa-alueet osaksi tutkinnon suorittamista ja liittää passin osa-alueet vastaaviin tutkinnon osiin.

Tiedustelut työkykypassin tukipalveluista

Maria Käkelä

Verkostokoordinaattori, SAKU ry
maria.kakela@sakury.net
050 083 0710

Liikuntaimpulssit

SAKU ry:n ideoimien liikuntaimpulssien tarkoituksena on antaa vinkkejä pienten arkisten keinojen toteuttamiseen, millä voidaan lisätä näppärästi ja nopeasti liikettä opiskelun lomaan. Impulssit lähetetään kerran kuussa, koko lukuvuoden ajan. Ne lähetetään sähköisesti uutiskirjeen muodossa.

Voit myös ladata vinkit alta, poimi niistä heti käyttöön sopivimmat!

Kevään 2021 liikuntaimpulssit on julkaistu Ideapankissa! Klikkaa Ideapankin valikosta ”Liikuntaimpulssit” ja löydät Taukovinkit, Viikkohaasteet ja Kuukausivisan.

Liikuntaimpulssit saat tilattua sähköpostiisi SAKU ry:n verkkosivujen etusivulta!

Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi oppilaitoksille on Liikkuva opiskelu -ohjelman työkalu, mikä auttaa valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva opiskelu -toiminnan nykytila oppilaitoksessanne. Saatte visuaalisen koosteen vastauksistanne, ja voitte seurata kehittymistänne käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain.

Lue lisää Liikkuva opiskelu -sivustolta

Johtamisen tarkistuslista

Johtamisen tarkistuslista on Liikkuva opiskelu -ohjelman työkalu, jonka tavoite on edistää Liikkuva opiskelu -toiminnan systemaattista organisoitumista ja johtamista. Tarkistuslista on tarkoitettu oppilaitosten liikunnallisen toimintakulttuurin johtamisen, koordinoinnin ja viestinnän tueksi.

Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille.

Lue lisää Liikkuva opiskelu -sivustolta

Ideakartoitukset

SAKU ry:n hallinnoiman sähköisen kartoituksen avulla voidaan osallistaa koko henkilöstö ja opiskelijat mukaan liikettä lisäävän oppilaitosympäristön suunnitteluun. Tuloksia saatetaan hyödyntää valtakunnallisena koontina tutkimustarkoituksessa. Yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa vastausraportista.

Ideakartoitukset ja niiden koulutuksen järjestäjä -kohtaiset tulosraportit ovat maksuttomia SAKU ry:n jäsenyhteisöille. Muilta kuin jäsenyhteisöiltä perimme kyselyaineiston raporteista 100 euron korvauksen. 

Tilaa koulutuksen järjestäjä -kohtainen sähköinen kysely

Voit tilata koulutuksen järjestäjä -kohtaisen linkin opiskelijoiden ja henkilöstön sähköisiin kyselyihin SAKU ry:n toimistolta: sakury@sakury.net 

Toimi näin:

 

1

Tilaa sähköisten ideakartoitusten linkit SAKU ry:ltä: sakury@sakury.net

2

Välitä SAKU ry:ltä saamasi sähköisten kartoitusten linkit sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

3

Pyydä vastauksia tiettyyn päivämäärään mennessä.

4

Vastausajan umpeuduttua ota yhteyttä SAKU ry:n toimistoon ja pyydä tulosraportit.

Voit myös ladata kartoitukset pdf-muodossa:

Henkilöstön ideakartoitus (pdf)

Ammattioppilaitokset

Liikkuva amis -ideapaja

Ideapajan tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat Liikkuva amis -toimintaan ja yhdessä opiskelijaryhmän kanssa pohtia omaa oppimisympäristöä liikkumisen ja liikunnallisten oppimismenetelmien hyödyntämisen kautta. Ideapajan toiminta tähtää oman näköisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Ideapajan laajuus on pajan vetäjän itse valittavissa. Ideapajalle on luotu selkeät raamit helpottamaan työskentelyä ja viemään sitä suunnitelmallisesti eteenpäin. Ideapajan runko koostuu seuraavista osa-alueista:

R

Orientaatio aiheeseen Mitä on Liikkuva amis -toiminta?

R

Toiminnan ideointi ja suunnittelu

R

Toiminnan toteutus ja yhteinen pohdinta

Voit toteuttaa ideapajan helposti valmiin materiaalin avulla tai voit lisätä mukaan oppilaitoksen oman toiminnan näkökulmia.  SAKU ry:n laatima ideapajan materiaali on vapaasti käytettävissä.

Ideapaja sopii kaikille opiskelijaryhmille.

Ideapaja päivitetty keväällä 2022.

R

Liikkuva amis -ideapajan materiaali

Power point

Lataa itsellesi Liikkuva amis -ideapajan esitys yllä olevasta linkistä. 

Motivointipuheenvuorot

Yksitoista henkilöä kokoontunut kuuntelemaan luentoa luokkahuoneeseen. Luentoa pitää SAKU ry:n työntekijä. Taustalla Liikkuva amis -rollup.

Henkilöstölle suunnattujen motivointipuheenvuorojen sisältönä toimii ”Miksi ja miten lisätä liikettä oppilaitoksen arkeen?”

Puheenvuoron tavoitekesto 2 tuntia. Sisältää pohdintatehtäviä ja toiminnan ideointia.

Motivointipuheenvuoro sopii pidettäväksi esimerkiksi opettajakokouksessa, henkilöstökokouksissa tai vaikka Liikkuva opiskelu -työryhmässä.

Lisätiedot ja tilaukset:
sakury@sakury.net
0207 55 10 10

Liikuntatutorkoulutukset

Liikuntatutorkoulutuksessa perehdytään liikkeen lisäämiseen merkitykseen sekä saadaan valmiuksia arjen liikkeen lisäämiseen taukoliikkumisen, erilaisten tempausten, tapahtumien tai oppimisympäristöjen kehittämisen kautta. Liikuttajatutoreita voi hyödyntää osana Liikkuva opiskelu -toimintaa.

Koulutuksissa tutustutaan Liikkuva amis -toimintaan ja pohditaan opiskelijoiden ja tutorohjaajan kanssa mitä tämä tarkoittaa oman oppilaitoksen kohdalla ja mitkä olisivat toimenpiteet mitä halutaan lähteä kokeilemaan.

Koulutushinnasto

Kaikki koulutukset sisältävät koulutusohjelman suunnittelun, kouluttajan matkakuluineen sekä tutortodistukset opiskelijoille, tutoroppaan tutorvastaavalle sekä koonnin koulutuspäivästä oppilaitokselle.

Tutustu tarkemmin SAKU ry:n tutortoimintaan.

Koulutusten tilaukset ja lisätiedot:

sakury@sakury.net, puh. 0207 55 10 10

Hyvinvoinnin vuosikello

SAKU ry on työstänyt koulutuksen järjestäjien tueksi hyvinvoinnin vuosikellon. Vuosikelloon on koottu valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä erilaisia ideoita, joita koulutuksen järjestäjä voi sisällyttää osaksi omaa vuosikelloa. Vuosikellopohjan tarkoituksena on toimia tukena hyvinvoinnin suunnittelutyössä. Pdf-materiaalin lisäksi käytettävissä on sähköinen työkalu oman vuosikellon laatimiseen.

Vuosikello on työstetty osana EHYT ry:n koordinoimaa ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hanketta.

Laadi oman oppilaitoksesi vuosikello TÄSTÄ.