Kiinni strategiaan -malli

Miten kehitetyt ja kokeillut toimintamallit saadaan juurtumaan osaksi oppilaitoksen arkea? Kysymykseen vastaa Kiinni strategiaan -toimintamalli, jonka avulla kehittämistyön tulokset jäävät osaksi arjen toimintaa. SAKU ry on rakentanut mallin yhdessä oppilaitosten johtajista koostuneen työryhmän kanssa. Malli on kehitetty alun perin liikettä lisäävän toiminnan juurruttamiseen, mutta sitä voi käyttää minkä tahansa uuden toiminnan juurruttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut mallin kehittämistä.

Juurrutustyö tehdään Kiinni strategiaan -mallin mukaan neljän vaiheen kautta. Nämä vaiheet ovat: kiinni kehittämiseen, kiinni kokeiluun, kiinni rakenteisiin ja kiinni arkeen. Jokainen vaihe on purettu pienempiin toimiin. Kun vaiheen toimet on saatu tehtyä, voidaan jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Kun kaikki toimet on tehty, toiminta on juurtunut osaksi oppilaitoksen arkea. Jokaisessa vaiheessa käytettään strategiapeiliä, jonka kautta tehtyjä toimia peilataan suhteessa oppilaitoksen strategiaan ja tavoitetilaan.

Hyvin asetetut mittarit ja tavoitteet ohjaavat toimintaa kohti tavoitetta. Seuraamalla mittareita säännöllisesti, toimintaa voidaan kehittää jatkuvasti ja muuttaa tarvittaessa suuntaa, jotta tavoitteet saavutetaan. Kiinni strategiaan -mallin avulla saavutetaan laadukas tuloksellinen toiminta, josta syntyy pysyviä vaikutuksia.

Kiinni kehittämiseen -vaihe sisältää idean, suunnittelun, nykytilan kartoituksen, päätöksen pilotoinnista ja pilotoinnin.

Kiinni kokeiluun -vaihe sisältää idean, joka jalostetaan pilotoinnin kautta käytäntöön. Tuloksena on oppilaitoksen toimintamalli (käyttövalmis malli).

Kiinni rakenteisiin -vaihe sisältää kuvauksen päätöksentekoprosessista, miten toimintamalli viedään laajemmin kiinni rakenteisiin ja prosesseihin.

Kiinni arkeen -vaihe sisältää päätöksen käyttöönotosta, jonka jälkeen toimintaa seurataan. Seurannan avuksi laaditaan mittarit, jotka osoittavat onko tavoite saavutettu.

Tutustu malliin tarkemmin Prezi-esityksen avulla!

Kiinni strategiaan -työpajat

SAKU ry auttaa ja tukee Kiinni strategiaan -mallin käyttöönotossa!
Olemme järjestäneet oppilaitoksille tilauksesta Kiinni strategiaan -mallin esittelytilaisuuksia ja työpajoja – tunnin tiiviistä esittelystä kahden päivän yhteiseen työskentelyyn asti.

Ota yhteyttä ja kerro oppilaitoksesi toiveet, niin katsotaan, miten voimme auttaa.

Maria Käkelä

Kehittämispäällikkö, SAKU ry
maria.kakela@sakury.net
050 083 0710

Juurrutussuunnitelma

Juurrutus-
suunnitelma

Toiminnan juurruttamisen tukena voi hyödyntää myös juurrutussuunnitelmaa, jonka SAKU ry työstänyt ammatillisten oppilaitosten kanssa. Työkirjamaisen pohjan tavoitteena on auttaa saamaan kehitetyt toiminnat osaksi olemassa olevia rakenteita.

Voit perehtyä juurruttamisen teemaan oheisen upotetun piirrosvideon avulla. Siinä kuvataan minuutissa juurrutustyön tärkeimmät työvaiheet. Voit katsoa videon myös Vimeossa.

Johtamisen tarkistuslista

Johtamisen tarkistuslista on Liikkuva opiskelu -ohjelman työkalu, jonka tavoite on edistää Liikkuva opiskelu -toiminnan systemaattista organisoitumista ja johtamista. Tarkistuslista on tarkoitettu oppilaitosten liikunnallisen toimintakulttuurin johtamisen, koordinoinnin ja viestinnän tueksi. Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille.

Löydät lisätietoja ja tarkistuslistan Liikkuva opiskelu -sivustolta.