Home 9 Liikkuva amis – työkalut 9 Liikkuva amis -ideapaja

Liikkuva amis -ideapaja

Ideapajan tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat Liikkuva amis -toimintaan ja yhdessä opiskelijaryhmän kanssa pohtia omaa oppimisympäristöä liikkumisen ja liikunnallisten oppimismenetelmien hyödyntämisen kautta. Ideapajan toiminta tähtää oman näköisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Ideapajan laajuus on pajan vetäjän itse valittavissa. Ideapajalle on luotu selkeät raamit helpottamaan työskentelyä ja viemään sitä suunnitelmallisesti eteenpäin. Ideapajan runko koostuu seuraavista osa-alueista:

1) Orientaatio aiheeseen ”Mitä on Liikkuva amis -toiminta?”

Perehdytään Liikkuva amis –toimintaan tekstin, kuvien, videoiden ja toiminnan avulla.

2) Toiminnan ideointi ja suunnittelu

Tutustutaan tarkemmin omaan luokkatilaan sekä oppilaitosympäristöön ja tarkastellaan olemassa olevia liikkumisen mahdollisuuksia oppilaitoksessa sekä mietitään mitkä toimenpiteet lisäisivät jaksamista ja työkykyä.

3) Toiminnan toteutus ja yhteinen pohdinta

Tehdään yhdessä ideapilvi, joka auttaa näkemään toiminnan laajuuden ja voidaan yhdessä miettiä mitä ideoita lähdetään toteuttamaan. Mietitään yhdessä ryhmän kanssa mitä Liikkuva amis –toiminta omassa oppilaitoksessa tarkoittaa sekä miten toimintaa ja uusia ideoita viedään jatkossa eteenpäin.

Liikkuva amis -ideapajan materiaali

Voit toteuttaa ideapajan helposti valmiin materiaalin avulla tai voit lisätä mukaan oppilaitoksen oman toiminnan näkökulmia. SAKU ry:n laatima ideapajan materiaali on vapaasti käytettävissä.

Ideapaja sopii kaikille opiskelijaryhmille.

Lataa itsellesi Liikkuva amis -ideapajan PowerPoint-esitys alla olevasta linkistä.