Työkalupakki

Liikkuva amis -työkalupakista löydät ideoita ja esimerkkejä oppilaitoksen aktiivisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja liikkumisen lisäämiseen. Työkalupakin tarkoituksena on antaa ajatuksia suunnittelun avuksi ja ohjata suunnittelua kohti konkreettisia toimenpiteitä. Työkalupakkiin on kerätty toiselle asteelle suunnattuja vinkkejä niin eri järjestöiltä kuin oppilaitoksista. Liikettä lisätään yhteistyöllä ja yhteisillä tavoitteilla. Oppilaitoksessa kaikki voivat edistää asiaa omalta osaltaan. Opiskelijat on tärkeää ottaa mukaan ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa alusta asti. Myös johdon roolilla ja sitoutumisella asiaan on suuri merkitys.

Työkalupakki sisältää seuraavat näkökulmat

Näkökulma 1

Fyysisen aktiivisuuden edistäminen opetuksen sisältönä

Näkökulma 2

Toimintaympäristön muokkaaminen

Näkökulma 3

Liikuntatottumuksiin vaikuttaminen

Näkökulma 4

Tapahtumien ja toiminnan järjestäminen

Näkökulma 5

Henkilöstön kouluttaminen ja motivaatioilmapiiriin vaikuttaminen

Liikkuva amis -työkalupakki

Liikkuva amis -työkalupakki on luotu interaktiiviseksi hakuteokseksi eikä sitä ole välttämättä tarpeen selata kannesta kanteen. Riittää, kun valitset kiinnostavan näkökulman ja klikkaat lisätietoa omaan työhösi tai toimintaasi sopivasta aiheesta. Työkalupakissa voi klikkailla ja surffailla edestakaisin, mutta mikään ei tietenkään innokkaimpia estä ahmimasta kaikkea informaatiota kerralla. Varoituksen sanana, työkaluja on paljon, joten pienillä klikkauksilla saa varmasti jo paljon kättä pidempää!