Työkykypassi

SAKU ry:n koordinoimalla Ammattiosaajan työkykypassilla vaikutetaan opiskelijoiden hyvinvointikäyttäytymiseen. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen niin, että työhyvinvoinnin ylläpitäminen on osa elämäntapaa.

 

Koulutuksen järjestäjälle työkykypassi on yksi tapa kantaa yhteiskuntavastuuta ja toteuttaa koulutustakuuta.

Työkykypassin avulla tehdään näkyväksi hyvinvoivan oppimisympäristön malliin sisältyvät toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia edistävät opetuksen sisällöt. Ammattiosaajan työkykypassin avulla on tarkoitus saada oppilaitoksissa työskentelevät mukaan edistämään oppilaitosyhteisön terveyttä ja hyvinvointia.

 

Opettajalle työkykypassi on väline nostaa esiin työkykyä ja hyvinvointia tukevat opittavat asiat.

Työkykypassiin on koottu yhteen keskeiset työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävät osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen sekä harrastukset ja yhteistyötaidot. Ammattiosaajan työkykypassin avulla opettaja kytkee osa-alueet osaksi tutkinnon suorittamista ja liittää passin osa-alueet vastaaviin tutkinnon osiin.