Vägen Rörlig amis

Vägen Rörlig amis är ett sätt att skapa fysisk aktivitet i läroanstalterna. Under läsåret ordnar vi fyra distansmöten via nätet och dessutom arrangerar vi på våren och hösten idékläckardagar för Rörlig amis hela nätverk. Tillsammans med nätverket diskuterar vi ny verksamhet, förverkligar idéer, funderar ur flera olika synvinklar på hur man kunde öka andelen rörelse och rota den nya aktiviteten i läroanstaltens vardag.

Syftet med vägen är att öka den fysiska aktiviteten och motionsglädjen. För många är frasen ”En rörlig amis lär sig ännu bättre” redan bekant och i takt med ökat motionerande blir frasen till sanning.

Alla är välkomna på den här vägen och gemensamma resan; både våra nya aktörer och alla de som redan under en längre tid har arbetat med att öka sitt motionerande.

På vägen Rörlig amis kan man röra sig i egen takt och så länge som man själv vill. Ta i bruk de verktyg som du just nu behöver på din resa mot dina egna målsättningar. Under resans gång kommer du att lära dig på vilka alla sätt man kan få in mera rörelse i läroanstalten.

Det är lätt att tillsammans gå längs med vägen mot en Rörlig amis när man får handledning och färdiga verktyg.

En rörlig amis lär sig ännu bättre!

Kommer du med på vägen Rörlig amis?
Välkommen till Rörlig amis-vägens möten för att kläcka idéer och låta dig inspireras samt höra om SAKU ry:s verktyg för att öka motionerandet. Mötena är avgiftsfria och öppna för alla.

Rörlig amis-vägens distansmöten:
1. Kläcka idéer för verksamheten
2. Genomföra idéerna i praktiken
3. Nya synvinklar kring ökat motionerande
4. Rota motionerandet i vardagen
Rörlig amis-vägens idébytardagar:

Rörlig amis-nätverket

Samarbetsnätverket ger dig stöd, hjälp och verktyg!

SAKU ry upprätthåller nätverket Rörlig amis, till vilket hör både de som redan tidigare har varit med och utvecklat verksamheten, de som deltar i verksamheten för att främja motion, de som tidigare har deltagit och alla de som är intresserade av verksamheten.

Nätverket sammanträder några gånger om året under Rörlig amis-vägens möten, då vi kläcker nya idéer för verksamheten, förverkligar idéer, funderar ur flera olika synvinklar på hur man kunde öka motionerandet och rotar den nya aktiviteten i läroanstaltens vardag.

Rörlig Amis nyhetsbreven

Beställ nyhetsbreven Rörlig Amis, så håller du dig à jour med Rörlig amis-vägens verksamhet och aktuella teman samt får tips på hur du själv kan bli aktivare i din vardag.

Ställ tilläggsfrågor till Rörlig amis-vägens utvecklingschef Maria Käkelä eller nätverkskoordinator Tiina Hasari.