Back to Move!

Back to Move!

Rappushaaste Liikkuva selkä kantaa kauas Selkäliiton Back to Move! edistää toisen asteen opiskelijoiden selän ja niskan hyvinvointia tauottamisen ja liikkeen keinoin. Tavoitteena on tuoda selän hyvinvointia huomioivaa opiskelukulttuuria ammattioppilaitoksiin ja...
Seikkailukasvatus ammatillisessa opetuksessa

Seikkailukasvatus ammatillisessa opetuksessa

Seikkailukasvatus ammatillisessa opetuksessa Ammattiopisto Livessä on osana Oikeus osata – Osallistu ja voi hyvin-hanketta (OPH 2020-2022) kehitetty uusia tapoja hyödyntää seikkailukasvatusta ammatillisessa koulutuksessa. Seikkailukasvatuksen menetelmiä on hyödynnetty...
Hyvinvoinnin ammattilainen -testi

Hyvinvoinnin ammattilainen -testi

Hyvinvoinnin ammattilainen-testi Opiskelija voi testata testillä, miten hyvin hän hallitsee hyvinvointiansa rakentavat tekijät. Testi antaa palautteen vastaajan vahvuuksista sekä hyvinvointiin liittyvistä kehittämiskohteista. Hyvinvoinnin ammattilainen -testi...
Hyvinvointia yhdessä kävellen

Hyvinvointia yhdessä kävellen

Hyvinvointia yhdessä kävellen Aloittakaa opiskelupäivä yhteisellä noin 20 minuutin aamukävelyllä lähiympäristössä. Aamukävelyn aikana on hyvä vaihtaa kuulumiset ja orientoitua tulevaan opiskelupäivään. Paikkakunnan ulkopuolelta opiskelemaan saapuneiden opiskelijoiden...
Break Bro -taukoliikuntasovellus

Break Bro -taukoliikuntasovellus

Break Pro -taukoliikuntasovellus BREAK PRO on Suomessa kehitetty taukoliikuntasovellus, joka aktivoi liikkeelle virkistävien ja tehokkaiden taukoliikuntavideoiden avulla. Aseta opiskelu- tai työpäivääsi sopivat aikavälit taukoliikunnan toteuttamiselle. Smart Moves...