Liikunta- ja hyvinvointineuvontapiste

Liikunta- ja hyvinvointineuvontapiste

Liikunta- ja hyvinvointineuvontapiste Tampereen kaupungin Tredussa on otettu käyttöön  liikunta- ja hyvinvointineuvontapiste Teamsiin. Liikunta- ja hyvinvointipisteen avulla tavoitetaan niin henkilökunta kuin  opiskelijat. Neuvontapiste on tehty, jotta kaikki...
Ideoita tulosten mittaamiseen

Ideoita tulosten mittaamiseen

Ideoita tulosten mittaamiseen Yksi osa tavoitteellista toimintaa ja uuden toimintamallin juurtumista on tulosten mittaaminen. Jo uuden toiminnan käyttöönoton yhteydessä on hyvä miettiä, miten toiminnan onnistuminen voidaan osoittaa ja millä mittareilla tuloksia...
Johtamisen tarkistuslista

Johtamisen tarkistuslista

Johtamisen tarkistuslista Liikkuva opiskelu -ohjelman laatiman Johtamisen tarkistuslistan tavoitteena on edistää Liikkuva opiskelu -toiminnan systemaattista organisoitumista ja johtamista. Tarkistuslista on tarkoitettu oppilaitosten liikunnallisen toimintakulttuurin...
Hyvinvoinnin vuosikello

Hyvinvoinnin vuosikello

Hyvinvoinnin vuosikello Liikettä lisäävä toiminta kannattaa nivoa osaksi oppilaitoksen muuta hyvinvointia edistävää toimintaa. Hyvä työkalu yhteisen suunnittelun avuksi on SAKU ry:n toteuttama sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello. Vuosikelloon on koottu valtakunnallisia...
Toiminnan brändääminen

Toiminnan brändääminen

Toiminnan brändääminen Liikkuva opiskelu -toimintaa saatetaan toteuttaa hankerahalla, mutta toimintaa ei kannata esitellä hankkeena vaan pysyvänä toimintatapana ja yhteisenä tavoitteena. Saman brändin alle voidaan koota monenlaista liikettä lisäävää, yhteisöllisyyttä...